నిఘంటువులు

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇవి అత్యంత అవసరం. పారిభాషిక పదకోశాలు, మాండలిక పదకోశాలు, యాస పదకోశాలు, బూతుల పదకోశాలు, సాంకేతిక నిఘంటువులు రూపొందించడమే గాక అన్ని రకాలుగా (అంతర్జాలంలో, పుస్తకాలుగా, దృశ్యక శ్రవ్యకాలుగా) అందుబాటులోకి తేవాలి. - - రహ్మానుద్దీన్

"https://wiki.irusu.in/index.php?title=నిఘంటువులు&oldid=103" నుండి వెలికితీశారు