పహారా కాయు వర్గాలు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

This page lists tracking categories which are automatically populated by the MediaWiki software. Their names can be changed by altering the relevant system messages in the మీడియావికీ namespace.

పహారా కార్యు వర్గము సందేశం పేరు Category inclusion criteria
సూచీకరించిన పేజీలుindex-categoryThe page has a __INDEX__ on it (and is in a namespace where that flag is allowed), and hence is indexed by robots where it normally wouldn't be.
సూచీకరించని పేజీలుnoindex-categoryThe page is not indexed by robots because it has the magic word __NOINDEX__ on it and is in a namespace where that flag is allowed.
పార్సరు సందేశాలు అధికంగా ఉన్న పేజీలుexpensive-parserfunction-categoryThe page uses too many expensive parser functions (like #ifexist). See Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.
తొలగించిన మూస ఆర్గ్యుమెంట్లు ఉన్న పేజీలుpost-expand-template-argument-categoryThe page is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding a template argument (something in triple braces, like {{{Foo}}}).
మూస చేర్పు సైజును అధిగమించిన పేజీలుpost-expand-template-inclusion-categoryThe page size is bigger than $wgMaxArticleSize after expanding all the templates, so some templates were not expanded.
దాచిన వర్గాలుhidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలుbroken-file-categoryThe page contains a broken file link (a link to embed a file when the file does not exist).
నోడ్-కౌంటును మించిన పేజీలుnode-count-exceeded-categoryనోడు-సంఖ్య ఎక్కువ అయిన ప్రతులకు వర్గము
విస్తరణ లోతును మించిన పేజీలుexpansion-depth-exceeded-categoryవిస్తరణ లోతును మించిన పేజీలకు వర్గము
"http://wiki.irusu.in/ప్రత్యేక:TrackingCategories" నుండి వెలికితీశారు