బొమ్మల మెటాడేటా(MIME)ను వెతకండి

Jump to navigation Jump to search

ఈ పేజీ MIME-రకాన్ననుసరించి ఫైళ్ళను వడగట్టేందుకు దోహదం చేస్తుంది. Input: contenttype/subtype or contenttype/* ఉదా. బొమ్మ/jpeg.

  1. 1 నుండి #1 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి ఒక్క ఫలితం వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

  1. (డౌన్‌లోడు) Logo.png . . 135 × 155 . . 7 KB . . Veeven . . 05:01, 9 జూలై 2014

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://wiki.irusu.in/ప్రత్యేక:MIMESearch/image/png" నుండి వెలికితీశారు