"పాఠ్య పుస్తకాలు/తమిళనాడు రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ" గురించి సమాచారం

Jump to navigation Jump to search

ప్రాథమిక సమాచారం

చూపించే శీర్షికపాఠ్య పుస్తకాలు/తమిళనాడు రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ
అప్రమేయంగా విడదీసే కీపాఠ్య పుస్తకాలు/తమిళనాడు రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ
పేజీ నిడివి (బైట్లలో)89
పేజీ ఐడీ33
పేజీ విషయపు భాషte - తెలుగు
పేజీ కంటెంటు మోడల్వికీపాఠ్యం
రోబోట్లచే ఇండెక్సింగుఅనుమతించబడింది
ఈ పేజీకి ఉన్న దారిమార్పుల సంఖ్య0

పేజీ సంరక్షణ

మార్చడంఅందరు వాడుకరులను అనుమతించు (అనంతం)
తరలించడంఅందరు వాడుకరులను అనుమతించు (అనంతం)
ఈ పేజీకి సంబంధించిన సంరక్షణ లాగ్‌ను చూడండి.

మార్పుల చరిత్ర

పేజీ సృష్టికర్తరహ్మానుద్దీన్ (చర్చ | రచనలు)
పేజీని సృష్టించిన తేదీ23:17, 4 సెప్టెంబరు 2015
ఇట్టీవలి మార్పుచేర్పుల కర్తరహ్మానుద్దీన్ (చర్చ | రచనలు)
చివరిసారిగా మార్పు చేసిన తేదీ23:17, 4 సెప్టెంబరు 2015
మొత్తం మార్పుల సంఖ్య1
ప్రత్యేక కర్తల మొత్తం సంఖ్య1
ఇటీవలి మార్పుల సంఖ్య (గత 90 రోజులు లోపు)0
ఇటీవలి రచయితల సంఖ్య0