"తెలుగు మానిఫెస్టో" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పంక్తి 9: పంక్తి 9:
 
<ul>
 
<ul>
 
<br />
 
<br />
<li>'''చర్చావేదికలు'''</li>
+
<li>'''0. చర్చావేదికలు'''</li>
 
ఈ కార్యక్రమాల గురించి చర్చించుటకు మరియు నిర్వహించుటకు మనము ఈ వేదికలను వాడుకుంటున్నాము:
 
ఈ కార్యక్రమాల గురించి చర్చించుటకు మరియు నిర్వహించుటకు మనము ఈ వేదికలను వాడుకుంటున్నాము:
 
<ul>
 
<ul>
పంక్తి 17: పంక్తి 17:
 
</ul>
 
</ul>
 
<br />
 
<br />
<li>'''తెలుగు మాటల కాయింపు'''</li>
+
<li>'''1. తెలుగు మాటల కాయింపు'''</li>
 
<br />
 
<br />
<li>'''తెలుగు నిఘంటువులు'''</li>
+
<li>'''2. తెలుగు నిఘంటువులు'''</li>
 
నిఘంటువులు రూపొందించడమే గాక అన్ని రకాలుగా (అంతర్జాలంలో, పుస్తకాలుగా, దృశ్యక శ్రవ్యకాలుగా) అందుబాటులోకి తేవడం. ఇవి అత్యంత అవసరం. ఇవి భాషను నేర్చుకోవడానికే గాక, భాషపై పట్టును సంపాదించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.  
 
నిఘంటువులు రూపొందించడమే గాక అన్ని రకాలుగా (అంతర్జాలంలో, పుస్తకాలుగా, దృశ్యక శ్రవ్యకాలుగా) అందుబాటులోకి తేవడం. ఇవి అత్యంత అవసరం. ఇవి భాషను నేర్చుకోవడానికే గాక, భాషపై పట్టును సంపాదించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.  
 
<ul>
 
<ul>
పంక్తి 29: పంక్తి 29:
 
</ul>
 
</ul>
 
<br />
 
<br />
<li>'''తెలుగులోకి అనువాదాలు'''</li>
+
<li>'''3. తెలుగులోకి అనువాదాలు'''</li>
 
<ul>
 
<ul>
 
<li>సాహిత్య అనువాదాలు</li>
 
<li>సాహిత్య అనువాదాలు</li>
పంక్తి 38: పంక్తి 38:
 
</ul>
 
</ul>
 
<br />
 
<br />
<li>'''తెలుగులో కంప్యూటర్లు, మొబైళ్ళు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు'''</li>
+
<li>'''4. తెలుగులో కంప్యూటర్లు, మొబైళ్ళు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు'''</li>
 
<ul>
 
<ul>
 
<li>స్థానికీకరణ</li>
 
<li>స్థానికీకరణ</li>
పంక్తి 44: పంక్తి 44:
 
</ul>
 
</ul>
 
<br />
 
<br />
<li>'''తెలుగు పుస్తకాలు'''</li>
+
<li>'''5. తెలుగు పుస్తకాలు'''</li>
 
నలభైనాలుగు వేలకు పైబడి ఉన్న మన పుస్తకాల జాబితాను తెలుగులో చేసి అందుబాటులో తేవడం. ఈ జాబితాలోని నకలు హక్కులు తీరిపోయి జాతీయమైన పుస్తకాలను ఓసీఆర్ వాడి యూనికోడీకరించడం.
 
నలభైనాలుగు వేలకు పైబడి ఉన్న మన పుస్తకాల జాబితాను తెలుగులో చేసి అందుబాటులో తేవడం. ఈ జాబితాలోని నకలు హక్కులు తీరిపోయి జాతీయమైన పుస్తకాలను ఓసీఆర్ వాడి యూనికోడీకరించడం.
 
<br /><br />
 
<br /><br />
<li>'''తెలుగు జాల సూచిక'''</li>
+
<li>'''6. తెలుగు జాల సూచిక'''</li>
 
జాలములో ఉన్న ఉపయోగకరమైన తెలుగు గూడులను విషయాలవారిగా ఒకచోట క్రోడీకరించడం. దీనివలన త్వరగా ఏ సమాచారం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు.   
 
జాలములో ఉన్న ఉపయోగకరమైన తెలుగు గూడులను విషయాలవారిగా ఒకచోట క్రోడీకరించడం. దీనివలన త్వరగా ఏ సమాచారం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు.   
 
<br /><br />
 
<br /><br />
<li>'''ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు'''</li>
+
<li>'''7. ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు'''</li>
 
తెలుగు రాష్ట్రాలలో మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో జరుగు ప్రతి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలలో భాషాభిమానులు దిశానిర్దేశం చేసుకోవడం.  
 
తెలుగు రాష్ట్రాలలో మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో జరుగు ప్రతి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలలో భాషాభిమానులు దిశానిర్దేశం చేసుకోవడం.  
 
<br /><br />
 
<br /><br />
<li>'''మాతృభాషా దినోత్సవం'''</li>
+
<li>'''8. మాతృభాషా దినోత్సవం'''</li>
 
<br />
 
<br />
<li>'''తెలుగు వైజ్ఞానిక సంస్థ'''</li>
+
<li>'''9. తెలుగు వైజ్ఞానిక సంస్థ'''</li>
 
పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక విజ్ఞానానికి సంబంధించిన వాళ్లందరికి తమ తమ విశ్వవిద్యాలయాలతో, కళాశాలలతో సంబంధం లేకుండా ఒక వైజ్ఞానిక సంస్థ ఉంటుంది. ఇలాంటి సంస్థ ఒకటి తెలుగు పరిశోధన కోసం వేరేగా ఏర్పాటుచేయడం. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోను, తెలంగాణాలోను, భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలోను తెలుగు చెప్పే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవాళ్లు అందరూ సభ్యులుగా చేరడం. వాళ్లు కట్టే సభ్యత్వ రుసుముతో ఈ సంస్థ చేయాల్సిన రెండు ముఖ్యమైన పనులు:  
 
పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక విజ్ఞానానికి సంబంధించిన వాళ్లందరికి తమ తమ విశ్వవిద్యాలయాలతో, కళాశాలలతో సంబంధం లేకుండా ఒక వైజ్ఞానిక సంస్థ ఉంటుంది. ఇలాంటి సంస్థ ఒకటి తెలుగు పరిశోధన కోసం వేరేగా ఏర్పాటుచేయడం. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోను, తెలంగాణాలోను, భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలోను తెలుగు చెప్పే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవాళ్లు అందరూ సభ్యులుగా చేరడం. వాళ్లు కట్టే సభ్యత్వ రుసుముతో ఈ సంస్థ చేయాల్సిన రెండు ముఖ్యమైన పనులు:  
 
<ul>
 
<ul>
పంక్తి 64: పంక్తి 64:
 
</ul>
 
</ul>
 
<br />
 
<br />
<li>'''తెలుగు ఉద్యోగాలు'''</li>
+
<li>'''10. తెలుగు ఉద్యోగాలు'''</li>
 
తెలుగు వచ్చిన వారికి గల ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి విస్తృతంగా తెలియజేయడం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో తెలుగుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం. ప్రభుత్వేతర ఉద్యోగాల్లో కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించేలా మిత్రుల ద్వారా, భాషాభిమానుల ద్వారా, భావసారూప్యత గల వారి ద్వారా ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించడం.  
 
తెలుగు వచ్చిన వారికి గల ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి విస్తృతంగా తెలియజేయడం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో తెలుగుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం. ప్రభుత్వేతర ఉద్యోగాల్లో కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించేలా మిత్రుల ద్వారా, భాషాభిమానుల ద్వారా, భావసారూప్యత గల వారి ద్వారా ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించడం.  
 
<br /><br />
 
<br /><br />
<li>'''ప్రభుత్వ పోకడ'''</li>
+
<li>'''11. ప్రభుత్వ పోకడ'''</li>
 
తెలుగుకు సంబంధించి ప్రభుత్వ విధానాలను గమనించడం, అవి భాషావ్యాప్తికి ఉపయోగకరంగా ఉండునట్లు చూడడం, సంబంధిత నిధులను సరైన పనులకు వినియోగించునట్లు చూడడం. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు, ప్రభుత్వ ఆదేశాలు, న్యాయస్థానాల కార్యకలాపాలు మరియు తీర్పులు తెలుగులో ఉండేలా చూడడం.  
 
తెలుగుకు సంబంధించి ప్రభుత్వ విధానాలను గమనించడం, అవి భాషావ్యాప్తికి ఉపయోగకరంగా ఉండునట్లు చూడడం, సంబంధిత నిధులను సరైన పనులకు వినియోగించునట్లు చూడడం. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు, ప్రభుత్వ ఆదేశాలు, న్యాయస్థానాల కార్యకలాపాలు మరియు తీర్పులు తెలుగులో ఉండేలా చూడడం.  
 
<br />
 
<br />
 
</ul>
 
</ul>

09:19, 26 జనవరి 2018 నాటి కూర్పు

స్వప్నం

తెలుగువారందరూ తమ రోజువారీ వ్యవహారాలన్నింటినీ తెలుగులోనే జరుపుకోగలగాలి!

సగటు తెలుగువాడికి కావల్సిన వినోదం, విజ్ఞానం, వికాసం అన్నీ తెలుగులో లభ్యమవాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాలలో విద్యా బోధన, పరిపాలన, వ్యాపార వ్యవహారాలూ తెలుగులో జరగాలి.
తెలుగు మాత్రమే వచ్చినవారు కూడా సౌకర్యంగా బతకడానికి తగ్గ సంపాదనావకాశాలు ఉండాలి.

కార్యాచరణ

మన ఈ స్వప్నాన్ని సాకారం చేసుకొనుటకు ఈ కార్యక్రమాలు దోహదం చేస్తాయి. వీటిలో కొన్ని ఇప్పటికే మొదలుపెట్టబడ్డాయి.


 • 0. చర్చావేదికలు
 • ఈ కార్యక్రమాల గురించి చర్చించుటకు మరియు నిర్వహించుటకు మనము ఈ వేదికలను వాడుకుంటున్నాము:
  • ట్విట్టర్: <త్వరలో>
  • ఫేస్‌బుక్: <త్వరలో>
  • గూగుల్ సమూహాలు: <త్వరలో>


 • 1. తెలుగు మాటల కాయింపు

 • 2. తెలుగు నిఘంటువులు
 • నిఘంటువులు రూపొందించడమే గాక అన్ని రకాలుగా (అంతర్జాలంలో, పుస్తకాలుగా, దృశ్యక శ్రవ్యకాలుగా) అందుబాటులోకి తేవడం. ఇవి అత్యంత అవసరం. ఇవి భాషను నేర్చుకోవడానికే గాక, భాషపై పట్టును సంపాదించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి.
  • సాంకేతిక పదకోశాలు
  • పారిభాషిక పదకోశాలు
  • మాండలిక పదకోశాలు
  • యాస పదకోశాలు
  • బూతుల పదకోశాలు


 • 3. తెలుగులోకి అనువాదాలు
  • సాహిత్య అనువాదాలు
  • తెలుగు వికిపీడియా
  • తెలుగు విక్షనరీ
  • తెలుగులో సాఫ్ట్‌వేర్
  • గూగుల్ పటాలు


 • 4. తెలుగులో కంప్యూటర్లు, మొబైళ్ళు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు
  • స్థానికీకరణ
  • తెలుగు పనిముట్లు


 • 5. తెలుగు పుస్తకాలు
 • నలభైనాలుగు వేలకు పైబడి ఉన్న మన పుస్తకాల జాబితాను తెలుగులో చేసి అందుబాటులో తేవడం. ఈ జాబితాలోని నకలు హక్కులు తీరిపోయి జాతీయమైన పుస్తకాలను ఓసీఆర్ వాడి యూనికోడీకరించడం.

 • 6. తెలుగు జాల సూచిక
 • జాలములో ఉన్న ఉపయోగకరమైన తెలుగు గూడులను విషయాలవారిగా ఒకచోట క్రోడీకరించడం. దీనివలన త్వరగా ఏ సమాచారం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు.

 • 7. ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు
 • తెలుగు రాష్ట్రాలలో మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో జరుగు ప్రతి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలలో భాషాభిమానులు దిశానిర్దేశం చేసుకోవడం.

 • 8. మాతృభాషా దినోత్సవం

 • 9. తెలుగు వైజ్ఞానిక సంస్థ
 • పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక విజ్ఞానానికి సంబంధించిన వాళ్లందరికి తమ తమ విశ్వవిద్యాలయాలతో, కళాశాలలతో సంబంధం లేకుండా ఒక వైజ్ఞానిక సంస్థ ఉంటుంది. ఇలాంటి సంస్థ ఒకటి తెలుగు పరిశోధన కోసం వేరేగా ఏర్పాటుచేయడం. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోను, తెలంగాణాలోను, భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలోను తెలుగు చెప్పే ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవాళ్లు అందరూ సభ్యులుగా చేరడం. వాళ్లు కట్టే సభ్యత్వ రుసుముతో ఈ సంస్థ చేయాల్సిన రెండు ముఖ్యమైన పనులు:
  • తెలుగు వైజ్ఞానిక సదస్సు
  • సంవత్సరానికొకసారి తెలుగు వైజ్ఞానిక సదస్సును నిర్వహించడం. ఈ సదస్సుల్లో వివిధ విద్యాసంస్థల్లో తెలుగు చెప్పేవాళ్లు తాము చేసే పరిశోధనల మీద ప్రామాణికమైన పత్రాలు సమర్పించడం.
  • ప్రామాణిక పరిశోధన సంచిక
  • సంవత్సరానికి మూడు లేదా నాలుగు సార్లు వెలువడే ప్రామాణిక పరిశోధన సంచిక నడపడం. ఆ పత్రికలో ప్రచురణార్ధం వచ్చే వ్యాసాల్ని సమర్ధులు చదివి, అవసరమైతే దానిలో సవరణలు సూచించి అది ప్రచురణార్హమని చెప్పిన తరువాతే ప్రచురించడం.


 • 10. తెలుగు ఉద్యోగాలు
 • తెలుగు వచ్చిన వారికి గల ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి విస్తృతంగా తెలియజేయడం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో తెలుగుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం. ప్రభుత్వేతర ఉద్యోగాల్లో కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరించేలా మిత్రుల ద్వారా, భాషాభిమానుల ద్వారా, భావసారూప్యత గల వారి ద్వారా ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించడం.

 • 11. ప్రభుత్వ పోకడ
 • తెలుగుకు సంబంధించి ప్రభుత్వ విధానాలను గమనించడం, అవి భాషావ్యాప్తికి ఉపయోగకరంగా ఉండునట్లు చూడడం, సంబంధిత నిధులను సరైన పనులకు వినియోగించునట్లు చూడడం. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు, ప్రభుత్వ ఆదేశాలు, న్యాయస్థానాల కార్యకలాపాలు మరియు తీర్పులు తెలుగులో ఉండేలా చూడడం.