తెలుగు జాల సూచిక

ఇరుసు వికీ నుండి
Veeven (చర్చ | రచనలు) (Veeven, పేజీ సూచిక పుట గురించి చర్చ ను తెలుగు జాల సూచిక కు తరలించారు: మెరుగైన పేరు) చేసిన 09:26, 2 ఫిబ్రవరి 2018 నాటి కూర్పు
(తేడాలు) ← పాత కూర్పు | ప్రస్తుత కూర్పు (తేడాలు) | తరువాతి కూర్పు → (తేడాలు)
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు సమాచారం ఏది ఎక్కడ ఉందో సూచించుటకు ఉద్దేశించిన జాల పుటయే ఈ "తెలుగు జాల సూచిక". ఇది తెలుగు మానిఫెస్టో లో ఒక అంశముగా మార్చబడినది.


సూచిక పుట నమూనా :

1. భాష

2. సంస్కృతి

3. ఉచిత తెలుగు పుస్తకాలు

4. సాహిత్యం

5. కళలు

6. ఉద్యోగాలు

7. సభలు, సమావేశాలు