"కంప్యూటర్లో తెలుగువారి ఆటలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
(కొత్త పేజీ)
 
 
పంక్తి 6: పంక్తి 6:
 
* [https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%A8_%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%B2%E0%B1%81 వామన గుంటలు]
 
* [https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%A8_%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%82%E0%B0%9F%E0%B0%B2%E0%B1%81 వామన గుంటలు]
 
* [https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%BE%E0%B0%A1%E0%B0%BF_%E0%B0%86%E0%B0%9F దాడి] (లైను ఆట)
 
* [https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A6%E0%B0%BE%E0%B0%A1%E0%B0%BF_%E0%B0%86%E0%B0%9F దాడి] (లైను ఆట)
 
+
* [http://jodinchu.out-box.co.in/te/products/tvaragaa-jodinchu/ జోడించు]
  
 
[[వర్గం:ఆలోచనలు]]
 
[[వర్గం:ఆలోచనలు]]

09:06, 15 ఫిబ్రవరి 2018 నాటి చిట్టచివరి కూర్పు

తెలుగువారి ఆటలు కంప్యూటర్ లేదా స్మార్టుఫోన్లలో కూడా ఆడుకోడానికి అందుబాటులో ఉండాలి. ఈ క్రింది ఆటలను, కంప్యూటర్లోనికి తీసుకురావచ్చు: