వాడుకరి:Veeven

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు వీవెన్. సాంకేతికత, స్వేచ్ఛా సాఫ్ట్‌వేర్లు, జాలం, తెలుగు నా ఆసక్తులు.

"https://wiki.irusu.in/index.php?title=వాడుకరి:Veeven&oldid=11" నుండి వెలికితీశారు