వాడుకరి:Pranayraj vangari

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి. నా ఆసక్తులు:

  1. తెలుగు భాషా, సంస్కృతి, సాహిత్యం
  2. తెలుగులో కంప్యూటింగు
  3. తెలుగు అంటే ఆసక్తి