ఫిబ్రవరి-21

ఇరుసు వికీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • తోటి తెలుగు వారితో తెలుగులోనే మాట్లాడదాం. ఈ-వేగుల్లో, ట్విట్టరు కూతల్లో, ఫేస్‌బుక్ టపాల్లో, వాట్స్‌‍ఆప్ కబుర్లలో కూడా తెలుగే రాద్దాం. వీటిలో మన పేర్లూ తెలుగులో పెట్టుకుందాం. #మనభాషమనబాధ్యత #ఫిబ్రవరి21 #మనమాతృభాషతెలుగు #అంతర్జాతీయమాతృభాషాదినోత్సవం


  • మనకి సేవ చేయాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులనూ, ప్రభుత్వాధికారులనూ, వ్యాపార సంస్థలనూ, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలనూ మనతో తెలుగులోనే వ్యవహారాలను జరపమని కోరదాం. #మనభాషమనబాధ్యత #ఫిబ్రవరి21 #మనమాతృభాషతెలుగు #అంతర్జాతీయమాతృభాషాదినోత్సవం


  • తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అమ్మే వస్తూత్పత్తుల పేర్లూ, వాటిని వాడుకునే సూచనలూ, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలూ, వాటి తయారీలో వాడిన పదార్థాల వివరాలూ తెలుగులో కూడా ఉండాలని కోరదాం. #మనభాషమనబాధ్యత #ఫిబ్రవరి21 #మనమాతృభాషతెలుగు #అంతర్జాతీయమాతృభాషాదినోత్సవం


  • కంప్యూటరీకరణ పేరుజెప్పి ఆంగ్లంలోకి మారిపోయిన ప్రభుత్వాల, సంస్థల కార్యకలాపాలు ఇక తెలుగు బాట పట్టాలి. ఈ రోజుల్లో కంప్యూటర్లలో, మొబైళ్ళలో తెలుగుకి సంబంధించిన సాంకేతిక అడ్డంకులు ఏమీ లేవు. #మనభాషమనబాధ్యత #ఫిబ్రవరి21 #మనమాతృభాషతెలుగు #అంతర్జాతీయమాతృభాషాదినోత్సవం


  • గవన్నీ మాకు తెల్వద్! మా తెలుగు మాగ్గావాలె!! #మనభాషమనహక్కు #మనభాషమనబాధ్యత #మనమాతృభాషతెలుగు #ఫిబ్రవరి21 #అంతర్జాతీయమాతృభాషాదినోత్సవం
"https://wiki.irusu.in/index.php?title=ఫిబ్రవరి-21&oldid=261" నుండి వెలికితీశారు