మాధ్యమ గణాంకాలు

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

Bitmap బొమ్మలు

MIME రకంసంభావ్యత గల పొడిగింతలుదస్త్రాల సంఖ్యమొత్తం పరిమాణం
image/png.png, .apng1 (100%)7,173 బైట్లు (7 KB; 100%)

ఈ విభాగంలో మొత్తం దస్త్రాల పరిమాణం: 7,173 బైట్లు (7 KB; 100%).

అన్ని ఫైళ్ళు

మొత్తం దస్త్రాలన్నింటి మొత్తం పరిమాణం: 7,173 బైట్లు (7 KB).

"https://wiki.irusu.in/ప్రత్యేక:MediaStatistics" నుండి వెలికితీశారు