మొదటి పేజీ/పతాకం

ఇరుసు వికీ నుండి
Veeven (చర్చ | రచనలు) (ట్రాన్స్‌క్లూజన్ అనుకున్నట్టుగా పనిచెయ్యలేదు.) ద్వారా 02:40, 4 ఆగష్టు 2016 నాటి కూర్పు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఇరుసు వికీ‌కి స్వాగతం!

ఎల్లలు లేని తెలుగు పునర్వికాస విప్లవానికి ఓ ఇరుసు కావాలి. ఆ ఇరుసుని తయారుచేయడానికి ఈ వికీ.

ఈ ప్రయత్నం ఇప్పుడే మొదలవుతోంది. పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటు లోనికి వచ్చే వరకూ, ఇక్కడి ఆలోచనలను చూడండి.