పాఠ్య పుస్తకాలు

ఇరుసు వికీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఈ పేజీ పలు రాష్ట్రాల్లో (లేదా దేశాల్లో) అమలు అవుతున్న తెలుగు పాఠ్యపుస్తకాలను జాబితా పరచటానికి:

తెలంగాణ

ఆంధ్రప్రదేశ్

భారత దేశం (జాతీయ స్థాయిలో)

తమిళనాడు