"పాఠ్య పుస్తకాలు" యొక్క కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ఇరుసు వికీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
పంక్తి 1: పంక్తి 1:
ఈ పేజీ పలు రాష్ట్రాల్లో(దేశాల్లో) అమలు అవుతున్న తెలుగు పాఠ్యపుస్తకాలను జాబితా పరచటానికి:
+
ఈ పేజీ పలు రాష్ట్రాల్లో (లేదా దేశాల్లో) అమలు అవుతున్న తెలుగు పాఠ్యపుస్తకాలను జాబితా పరచటానికి:
  
 +
== తెలంగాణ ==
 +
* [[పాఠ్య పుస్తకాలు/తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ|తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ]]
 +
 +
 +
== ఆంధ్రప్రదేశ్ ==
 
* [[పాఠ్య పుస్తకాలు/ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ|ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ]]
 
* [[పాఠ్య పుస్తకాలు/ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ|ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ]]
 +
 +
== భారత దేశం (జాతీయ స్థాయిలో) ==
 
* [http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm జాతీయ విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ, కొత్త ఢిల్లీ వారి పాఠ్యపుస్తకాల జాలస్థలి]
 
* [http://ncert.nic.in/NCERTS/textbook/textbook.htm జాతీయ విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ, కొత్త ఢిల్లీ వారి పాఠ్యపుస్తకాల జాలస్థలి]
* [[పాఠ్య పుస్తకాలు/తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ|తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ]]
+
 
 +
== తమిళనాడు ==
 
* [[పాఠ్య పుస్తకాలు/తమిళనాడు రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ|తమిళనాడు రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ]]
 
* [[పాఠ్య పుస్తకాలు/తమిళనాడు రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ|తమిళనాడు రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ]]

05:07, 7 సెప్టెంబరు 2015 నాటి కూర్పు

ఈ పేజీ పలు రాష్ట్రాల్లో (లేదా దేశాల్లో) అమలు అవుతున్న తెలుగు పాఠ్యపుస్తకాలను జాబితా పరచటానికి:

తెలంగాణ


ఆంధ్రప్రదేశ్

భారత దేశం (జాతీయ స్థాయిలో)

తమిళనాడు