"తెలుగు భాషా సైనికులు" యొక్క కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ఇరుసు వికీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
పంక్తి 1: పంక్తి 1:
 
తెలుగు భాషా ఉద్యమాలకోసం వీధిలోకి వచ్చి నలుగురితో కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఆసక్తి ఉన్నవారు మీ వివరాలను ఇక్కడ నమోదుచేయండి:  
 
తెలుగు భాషా ఉద్యమాలకోసం వీధిలోకి వచ్చి నలుగురితో కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఆసక్తి ఉన్నవారు మీ వివరాలను ఇక్కడ నమోదుచేయండి:  
  
మీ పేరు | ఇ-వేగు | మీ ప్రదేశం
+
మీ పేరు | ఇ-వేగు | ఉన్న చోటు | రాష్ట్రం | దేశం 
---------------------------------
+
----------------------------------------------------
 +
ఉదా:
 +
 
 +
* రామయ్య | ramaiah190@gmail.com | కావలి | ఆంధ్ర | ఇండియా
 +
*
 +
*

22:59, 9 ఫిబ్రవరి 2018 నాటి కూర్పు

తెలుగు భాషా ఉద్యమాలకోసం వీధిలోకి వచ్చి నలుగురితో కార్యక్రమాలు నిర్వహించే ఆసక్తి ఉన్నవారు మీ వివరాలను ఇక్కడ నమోదుచేయండి:

మీ పేరు | ఇ-వేగు | ఉన్న చోటు | రాష్ట్రం | దేశం


ఉదా:

  • రామయ్య | ramaiah190@gmail.com | కావలి | ఆంధ్ర | ఇండియా