ట్విట్టర్ అనువాద సేవ

ఇరుసు వికీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

గూగుల్ ఏపిఐ వాడి లేదా ఒక ఖాతా ద్వారా కోరబడిన ఆంగ్ల లిపిలో ఉన్న తెలుగు ట్వీట్లుగానీ, ఆంగ్ల ట్వీట్లుగానీ తెలుగులో తెలుగు లిపిలో జవాబుగా పంపించాలి.