తెలుగు జాల సూచిక

ఇరుసు వికీ నుండి
(సూచిక పుట గురించి చర్చ నుండి మళ్ళించబడింది)
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

తెలుగు సమాచారం ఏది ఎక్కడ ఉందో సూచించుటకు ఉద్దేశించిన జాల పుటయే ఈ "తెలుగు జాల సూచిక". ఇది తెలుగు మానిఫెస్టో లో ఒక అంశముగా మార్చబడినది.


సూచిక పుట నమూనా :

1. భాష

2. సంస్కృతి

3. ఉచిత తెలుగు పుస్తకాలు

4. సాహిత్యం

5. కళలు

6. ఉద్యోగాలు

7. సభలు, సమావేశాలు