వాడుకరి:అరవింద్

ఇరుసు వికీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

పల్లా అరవింద్.

తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ప్రచారం, అంతర్జాలంలో వీలైనంతమందిని తెలుగు వాడే వైపుగా తీసుకురావడానికి కృషి చేయడం, తెలుగు భాషలో అవసరమైన కొత్త పదాలపై చర్చ, మొదలగునవి నా ఆసక్తులు.

నా ట్విట్టరు