ఫైళ్ల మారుప్రతుల కోసం వెతుకు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

మారుప్రతుల కోసం ఫైళ్ల హాష్ విలువ ఆధారంగా వెతుకు.

మారుప్రతి కొరకు వెతుకు  
"http://wiki.irusu.in/ప్రత్యేక:FileDuplicateSearch" నుండి వెలికితీశారు