సంచిక

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

MediaWiki లైసెన్సు

స్థాపిత మృదూపకరణాలు

ప్రవేశ బిందు చిరునామాలు

అలంకారాలు

స్థాపించిన పొడగింతలు

పార్సరు పొడిగింపు ట్యాగులు

<gallery>, <nowiki> మరియు <pre>

పార్సరుకు కొక్కాలు

anchorencode, basepagename, basepagenamee, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, namespace, namespacee, namespacenumber, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, numberofviews, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst మరియు urlencode visited from 3.235.172.213
"http://wiki.irusu.in/ప్రత్యేక:కూర్పు" నుండి వెలికితీశారు