ఇరుసు లక్ష్యం

ఇరుసు వికీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఇరుసు లక్ష్యం తెలుగు భాషా వికాసం.
ఆ వికాసం సాంకేతికం కావచ్చు, రాజకీయం కావచ్చు, ఇంకేమయినా అవ్వనీ... తెలుగు భాషా వికాసం ఈ ఊహకు నిలువు.

"http://wiki.irusu.in/index.php?title=ఇరుసు_లక్ష్యం&oldid=9" నుండి వెలికితీశారు